Privacyverklaring

Op deze website verwerken wij persoonlijke gegevens. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring (PDF)

Heeft u vragen over de privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van HalloZorg zijn onze gebruikersvoorwaarden – (PDF) van toepassing.

Heeft u vragen over de gebruikersvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.