HalloZorg presenteert gebruikersonderzoek op Health Valley

Op 17 maart presenteert algemeen directeur Martijn Vastenburg samen met Maaike Dautzenberg van de Vrije Universiteit de belangrijkste bevindingen van een recente praktijkevaluatie tijdens het Health Valley Event in Nijmegen. De praktijkevaluatie is door de VU uitgevoerd bij zorginstelling Maartje, en was gericht op het in kaart brengen van de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van digitale tools in thuiszorgorganisaties. Welke klanten hebben baat bij digitale tools? En hoe richt je een implementatietraject succesvol in? Met een stappenplan wordt een voorzetgegeven voor een structurele verbetering van communicatie en mantelzorgparticipatie.

http://www.health-valley.nl/health-valley-event-2016/programma/sessies/crossovers-binnen-ehealth/