Voor professionals: Koppeling

Alle informatie op één plek bij elkaar. Het succes van digitale communicatie wordt bepaald door het nut en het gebruiksgemak. Heeft de applicatie voor alle betrokkenen direct waarde? En is er voldoende aandacht besteed aan de gebruikerservaring?

In het algemeen geldt: Hoe simpeler, hoe beter. Door informatie uit meerdere bronnen op één plek bij elkaar te brengen, kan de gebruikerservaring sterk worden verbeterd. Er hoeft dan niet geschakeld te worden tussen applicaties, laat staan dat je als zorgverlener in meerdere programma’s dezelfde gegevens opnieuw moet invoeren. De focus ligt op zorg voor uw klant en niet op registreren.

Bij HalloZorg beseffen we dat integratie met andere systemen een voorwaarde is om te komen tot optimale zorgprocessen. Daarom hebben we ons platform open gesteld voor koppeling met externe systemen, zoals cliënt-registratiesystemen, plannings-tools, e-health toepassingen, en domotica. Met HalloZorg kunt u één centrale ingang creëren voor zowel de klant, het informele zorgnetwerk, als voor de zorgprofessionals.

 

Koppeling met andere systemen is technisch vaak goed mogelijk, maar wel altijd maatwerk en afhankelijk van de bereidheid van de betreffende leverancier. Daarom kijken we graag samen met u welke toepassingen u graag geïntegreerd ziet, zodat we deze koppeling in gang kunnen zetten. Met als doel om het u als zorgverlener en uw klanten zo makkelijk mogelijk te maken om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Integratiev2