Voor professionals: Wat is het?

HalloZorg is een nieuwe visie op de zorg, waarbij samenwerking voorop staat. Alle betrokkenen blijven op de hoogte, en dragen op eigen wijze hun steentje bij. Met de HalloZorg app en de HalloZorg begeleiding kunt u het zorgproces optimaal inrichten. HalloZorg kunt ook koppelen aan uw systemen. Wij bieden u graag begeleiding aan om dit proces soepel te laten verlopen.

Meer informatie over de koppeling met uw systemen Meer informatie over de implementatie in uw organisatie

Goede samenwerking begint bij goede communicatie. Veilig en doelgericht. Alleen toegankelijk voor de mensen die nauw betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. HalloZorg is ontwikkeld voor ‘het nieuwe samenwerken’. En u kunt HalloZorg onder de naam van uw instelling aanbieden aan uw klanten, zodat de communicatie herkenbaar is.

Met HalloZorg stemt u als professional heel eenvoudig alle praktische zaken rondom de zorg voor uw klant af met het informele netwerk. Wie doet wat, wanneer, wat is er gebeurd en wat kunnen ze zelf bijdragen. Geen gedoe meer met persoonlijke WhatsApp groepjes of communicatie via Facebook, maar veilig in een daarvoor speciaal ontwikkeld programma. 

HalloZorg bij Zorggroep Noordwest-Veluwe

Intramuraal
Bij intramurale zorg liggen er uitdagingen in het verbeteren van de communicatie en het verhogen van de betrokkenheid van het informele netwerk. De communicatie met het informele netwerk loopt niet altijd even soepel. Daarnaast zoeken instellingen nieuwe wegen om de informele zorg actiever te betrekken bij activiteiten en bij de zorg van de bewoners. In een pilot-traject kunnen we ook u laten zien dat de kwaliteit van de communicatie verbetert, en  de betrokkenheid van het informele netwerk wordt versterkt.

Extramuraal
HalloZorg geeft handen en voeten aan de communicatie met uw klant en haar netwerk in het primaire zorgproces. Een belangrijk deel van uw professionele dienstverlening en uitstraling naar buiten toe.

Ed Notenboom

Ed Notenboom

Directeur Maartje

testiominal quote

Goede communicatie met het netwerk van een klant is echt een uitdaging! HalloZorg heeft ons geholpen om dat proces te stroomlijnen. Nu is voor iedereen duidelijk waar welke informatie staat en de lijntjes zijn korter geworden, hierdoor kunnen we nog betere service verlenen.

Contacts icon

Cliëntportaal
Wilt u dat uw klanten op één plek toegang krijgen tot alle informatie over hun zorg? Zodat de klant bijvoorbeeld op de hoogte is van wie er wanneer komt, en wanneer er wijzigingen plaatsvinden? Met HalloZorg als cliëntportaal brengt u alle informatie bij elkaar, en blijft de nadruk liggen op de samenwerking binnen het netwerk.

Technology icon

Technologie
Technologie biedt tegenwoordig een uitkomst om mensen langer veilig thuis te laten wonen. Om het overzicht te behouden hebben we ervoor gezorgd dat verschillende oplossingen via HalloZorg te bereiken zijn. Zo staat alle relevante informatie overzichtelijk op een plek bij elkaar.

Notice icon

Gerichte communicatie
Met HalloZorg kunt u centraal berichten sturen naar uw klanten en naar de informele netwerken. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van de informatieavond over langer veilig thuis blijven wonen, maar ook aan persoonlijke aanbiedingen van producten en diensten die het welzijn van uw klant vergroten.

Cart icon

Nieuwe diensten
HalloZorg maakt moeilijk bereikbare netwerken bereikbaar, daarmee ligt er een uitgelezen kans om nieuwe diensten aan te bieden die zijn afgestemd op de persoonlijke behoefte van de klant. Via HalloZorg als Cliëntportaal kunt u de activiteiten  en mogelijkheden van uw organisatie heel laagdrempelig kenbaar maken aan uw doelgroep.

Dossier icon

Persoonlijk zorgdossier ontsluiten
Het ontsluiten van het persoonlijke zorgdossier is een actueel thema. HalloZorg biedt een veilige omgeving waarin u de klant en haar informele netwerk toegang kunt geven tot uw dossier. Via HalloZorg is de informatie laagdrempelig beschikbaar, terwijl u de vertrouwelijke informatie op uw eigen systemen kunt laten staan. De informatie toegankelijk voor alle betrokkenen, terwijl u de bestaande protocollen kunt vasthouden.